razitko
Registrovaných hráčů: 5681

OBECNÉ PODMÍNKY A CHOVÁNÍ VE HŘE

Smyslem hry je poskytnout hráčům kvalitní zábavu, zdravou soutěživost, příjemný relax a komunikaci s ostatními hráči. Na ochranu těchto hodnot jsou stanoveny tyto závazné herní podmínky:

DOPORUČENÍ

Stanovené podmínky nikterak nevybočují z normálu běžného pro pravidla obdobných projektů, fór či chatů dostupných na českém internetu. Většina hráčů se tedy nemusí obávat žádného postihu. Přesto doporučujeme si tyto závazná pravidla důkladně přečíst. Na pozdější omluvy ohledně neznalosti nebude brán zřetel.

1. REGISTRACE

Volba jména profilu pod kterým budete ve hře vystupovat (nicku) se řídí obecnými pravidly slušného chování - jména vulgárního či urážlivého charakteru, stejně jako jména podtrhující xenofóbní či rasové myšlenky budou bez varování okamžitě smazány !!!

2. PŘIHLÁŠENÍ DO SCÉNÁŘE - MULŤÁCTVÍ

V jednom scénáři může mít hráč naráz přihlášený pouze jeden nick. Porušení tohoto pravidla se nazývá mulťáctví a je to jeden z nejvážnějších přestupků ve hře. Opakovaným mulťáctvím a neuposlechnutím výzvy k napravení tohoto přestupku se vystavujete postihům ze strany správců hry. Jmenovitě odlogováním všech mulťáckých nicků ze scénáře, smazání herních profilů hráče či trvalá blokace přístupu ke hře.

3. PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA FÓRECH

Je zakázáno používat vulgarizmy, slovní výpady, úrážky a jim obdobné projevy. Stejně jako projevy sympatizující či podporující rasové a xenofobní myšlenky či užití hesel a jmen s tím souvisejících. Za nevhodné je také považováno tapetování a umisťování scriptů. Takové chování nebude tolerováno a bude nekompromisně smazáno.

4. NEDOVOLENÁ PROPAGACE MIMO RÁMEC HRY - SPAM

Je zakázána propagace konkurenčních herních či jiných projektů či stránek nesouvisejících s hrou, nebo jiné formy spamu, herní poštou či na herních fórech.

5. HERNÍ NEAKTIVITA

Pokud neaktivita hráče registrovaného v některém herním scénáři přesáhne 3 dny, dochází k jeho automatickému odlogu z danného scénáře. Hráč se může kdykoliv registrovat v jiném. (Tímto je zajištěna Ochrana hrajících hráčů před případným zablokováním ze strany neaktivních)

6. NEUPOSLECHNUTÍ VÝZVY SPRÁVCŮ HRY

Neuposlechnutím výzvy správců hry, týkající se jakékoliv herní záležitosti , se vystavujete daleko tvrdším postihů, než by v případě danného prohřešku bylo běžné.

7. DODATEK

Veškeré zde uvedené podmínky se omezují na nejzákladnější pravidla na která je kladen hlavní důraz, nemusí však zahrnovat všechny situace které mohou nastat. Správci si však vyhrazují právo moderovat veškeré příspevky či herní situace, které by se dle uvážení dali klasifikovat za nevhodné a hře škodící.